Czyszczenie bezpyłowe

Czyszczenie bezpyłowe

Przygotowanie podkładu betonowego pod nałożenie mas samopoziomujących lub pod posadzki żywiczne polega na jego dokładnym oczyszczeniu. Czyszczenie powierzchni poziomych, np. betonu przeprowadzane jest najczęściej metodą śrutowania, frezowania lub szlifowania.
Dzięki wykorzystaniu odpowiednich maszyn są to wysokowydajne metody usuwania starych warstw i zanieczyszczeń z powierzchni podkładu, nadawania szorstkości podłożu, np. posadzkom żywicznym, wykładzinom ceramicznym, lastriku itp. powierzchniom. Prace prowadzone są szybko, bez kucia i wilgoci, bezpyłowo i bez przerywania pracy zakładu.

Śrutowanie

Śrutownica i odkurzacz - śrutowanie powierzchni

Śrutownica i odkurzacz - śrutowanie powierzchni

Metoda śrutowania powierzchni, określana też jako blastrakowanie, kulowanie lub groszkowanie, jest suchą metodą bezpyłowego czyszczenia powierzchni. Obróbkę śrutowaniem przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni betonu mleczka cementowego, rdzy oraz starych, zabrudzonych warstw, powłok malarskich. Poprzez śrutowanie powierzchnia betonowa staje się odpowiednio uszorstkowiona i nadaje się do nałożenia zewnętrznej powłoki ochronnej.

Metoda śrutowania może okazać się niewystarczająca w przypadku powłok elastycznych, o znacznej grubości oraz na powierzchniach silnie zaolejonych lub o dużych nierównościach.

Frezowanie

Jednym z realizowanych przez nas działań jest profesjonalne frezowanie betonu. Często wykonujemy je jako część bardziej kompleksowych prac, przygotowując w ten sposób powierzchnię podłogi do położenia kolejnych warstw. Niejednokrotnie zdarzało nam się jednak, że klienci zlecali nam wyłącznie tę czynność, pozostałe elementy projektu realizując samodzielnie, bądź przy pomocy innych firm. Do każdego powierzonego nam zlecenia podchodzimy sumiennie i z zaangażowaniem. Wykorzystujemy bardzo nowoczesny sprzęt marki Blastrac oparty na technologii diamentowej. Dzięki niemu jesteśmy w stanie efektywnie i w krótkim czasie doprowadzić posadzkę betonową do pożądanego stanu. Frezowanie pozwala na skuteczne usunięcie z powierzchni wszelkiego rodzaju pozostałości po klejach, farbach i innych kłopotliwych zanieczyszczeniach. Oprócz tego niwelowane są wszelkie nierówności i uszkodzenia. Po zakończeniu podłoga gotowa jest do użytku, bądź do naniesienia na nią kolejnych warstw.

Szlifowanie

Kolejną metodą bezpyłowego czyszczenia betonu jest szlifowanie. Plusem tej metody jest uzyskanie korzystnego współczynnika przywierania powłok żywicznych do betonu przy jednoczesnym dobrym uszorstnieniu powierzchni i zniwelowaniu jej nierówności.

(...)